Chi phí đầu tư hợp lý

bảng phí dịch vụ

Để tiết kiệm chi phí bạn vui lòng lựa chọn gói sản phẩm phù hợp. Open24 sẽ chuyển đổi các gói khi bạn có nhu cầu, việc chuyển đổi được thực hiện miễn phí.

Gói tiết kiệm

89.000đ/tháng

Một cửa hàng
 • 100 mặt hàng
 • 3 người dùng
 • Đầy đủ tính năng cơ bản
Dùng thử miễn phí ngay!

Gói tiêu chuẩn

199.000đ/tháng

Một cửa hàng
 • Không giới hạn mặt hàng
 • Không giới hạn người dùng
 • Đầy đủ tính năng cơ bản
 • Tính năng mở rộng

  - Chăm sóc khách hàng

  - Quản lý công việc, lịch hẹn

Dùng thử miễn phí ngay!

Gói chuyên nghiệp

399.000đ/tháng

Một cửa hàng
 • Không giới hạn mặt hàng
 • Không giới hạn người dùng
 • Đầy đủ tính năng cơ bản
 • Tính năng mở rộng

  - Chăm sóc khách hàng

  - Quản lý công việc, lịch hẹn

  - Quản lý lô hàng sử dụng

  - Quản lý nhân sự

Dùng thử miễn phí ngay!

Mở thêm 1 cửa hàng: 129.000 đ/ tháng

Sử dụng:

Thời gian 1 năm - Tặng 3 tháng

Thời gian 3 năm - Tặng 2 năm

Thời gian 5 năm - Tặng 3 năm

Thời gian 10 năm - Tặng 10 năm

Thiết bị bán hàng

;