Open24 Beauty
Quản lý hiệu quả
Kết quả ngọt ngào !

gara xe
Phần mềm thiết kế phù hợp
với các mô hình quản lý
beauty chức năng
beauty chức năng
beauty chức năng
beauty chức năng
beauty chức năng
beauty chức năng
Quy trình chung
1 Tiếp nhận thông tin khách hàng
2 Tư vấn gói dịch vụ phù hợp
3 Bán dịch vụ gói liệu trình sản phẩm
4 Nhân viên thực hiện liệu trình
5 chăm sóc khách hàng sau bán
6 Nhắc nhở khách hàng đến lịch sử dụng dịch vụ
Tính năng chính Open24 Beauty
1 Quản lý khách hàng
Theo dõi chi tiết thông tin khách hàng
Theo dõi ngày sinh nhật, kỷ niệm khách hàng
Theo dõi nhật ký giao dịch, lịch hẹn
2 Quản lý mỹ phẩm, dịch vụ
Quản lý danh mục mỹ phẩm, dịch vụ, in ấn mã vạch
Theo dõi mỹ phẩm bán chạy, sắp hết, cận date, kiểm kê kho
Theo dõi số lượng, giá trị tồn từng sản phẩm trong kho vật tư.
3 Quản lý kho, nhập mua
Quản lý nhập mua, trả lại nhà cung cấp
Quản lý bán hàng, xuất kho mỹ phẩm sử dụng
Quản lý công nợ nhà cung cấp
4 Quản lý bán thẻ giá trị, nạp thẻ
Quản lý phát hành thẻ
Quản lý khách nạp tiền thẻ
Quản lý sử dụng thẻ, nhật ký, số dư thẻ
5 Quản lý bán gói dịch vụ, liệu trình
Quản lý bán gói dịch vụ
Theo dõi khách hàng sử dụng dịch vụ, nhắc nhở khách hàng
Theo dõi nhật ký sử dụng, số buổi còn lại
6 Quản lý lịch hẹn, nhắc lịch
Theo dõi khách đặt lịch, đến hẹn
Nhắc nhở khách đến sử dụng liệu trình, dịch vụ
Hệ thống chăm sóc khách hàng định kỳ
7 Quản lý sms, email marketing
Quản lý email marketing gửi mail hàng loạt
Tích hợp hệ thống tin nhắn thương hiệu sms brandname
Báo cáo phân tích, thống kê hoạt động email, sms marketing
8 Quản lý quỹ, công nợ
Quản lý sổ quỹ, nhật ký thu tiền, chi tiền theo từng khoản mục
Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên ..
Báo cáo phân tích thu chi, chi phí đa dạng theo ngày, tháng, quý, năm
9 Báo cáo hoạt động kinh doanh
Hệ thống báo cáo doanh thu, chi phí theo từng ngày
Báo cáo tổng hợp hàng hóa, dịch vụ, khách hàng, kho
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo ngày, tháng, quý, năm
10 Chấm công, tính lương, hoa hồng
Quản lý chấm công hàng ngày, hàng giờ
Quản lý hoa hồng bán hàng, tư vấn, thực hiện dịch vụ
Quản lý bảng lương tổng hợp, lương tư vấn, lương thực hiện
Bảng giá phần mềm Open24 Beauty
Không chi phí phát sinh Hỗ trợ trong suốt quá trình sử dung
Gói tiết kiệm
259.000 đ/tháng
Quản lý khách hàng, nhà cung cấp
Quản lý hàng, hóa dịch vụ
Quản lý kho, nhập mua
Quản lý bán thẻ giá trị, nạp thẻ
Quản lý bán gói dịch vụ, liệu trình
Quản lý quỹ, công nợ
Báo cáo hoạt động kinh doanh
Chấm công, tính lương, hoa hồng
Quản lý lịch hẹn, nhắc lịch
Quản lý sms, email marketing
01 chi nhánh 03 tài khoản đăng nhập
Gói tiêu chuẩn
499.000 đ/tháng
Quản lý khách hàng, nhà cung cấp
Quản lý hàng, hóa dịch vụ
Quản lý kho, nhập mua
Quản lý bán thẻ giá trị, nạp thẻ
Quản lý bán gói dịch vụ, liệu trình
Quản lý quỹ, công nợ
Báo cáo hoạt động kinh doanh
Chấm công, tính lương, hoa hồng
Quản lý lịch hẹn, nhắc lịch
Quản lý sms, email marketing
01 chi nhánh 06 tài khoản đăng nhập
Gói nâng cao
699.000 đ/tháng
Quản lý khách hàng, nhà cung cấp
Quản lý hàng, hóa dịch vụ
Quản lý kho, nhập mua
Quản lý bán thẻ giá trị, nạp thẻ
Quản lý bán gói dịch vụ, liệu trình
Quản lý quỹ, công nợ
Báo cáo hoạt động kinh doanh
Chấm công, tính lương, hoa hồng
Quản lý lịch hẹn, nhắc lịch
Quản lý sms, email marketing
01 chi nhánh 15 tài khoản đăng nhập

Khách hàng đang sử dụng Open24 Beauty !

Gửi yêu cầu tư vấn

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat